Úvod Kontakt Download

 

ASLAN 100 GFRP - Sklenená - stavebna oceľ, betonárska oceľ.

     

Výstužové prúty, ktoré sú vyrobené zo sklenených vlákien. Produkt je úplne inertný , nekoroduje a je odolný voči alkáliám. Pre vylepšenie priľnavých vlastností je vonkajší povrch prútu upravený a je pokrytý hrubým pieskom. Skratka GFRP znamená Glass Fibre Reinforced Polymer - sklenené vlákno zosilnené polymérom. GFRP prúty sú vyrobené procesom ťahaného skla a sú dostupné v priemeroch od 6 mm do 32 mm. Môžu byť použité ako alternatíva nehrdzavejúcej ocele alebo ako náhrada epoxidom povrchovo upravených, galvanizovaných prútov.

Korózia výstuže je vážnym problémom všetkých typov betónových konštrukcií. Spôsobuje nemalé ročné hospodárske straty. Okrem narušenia vzhľadu konštrukcie zapríčiňuje aj úbytok plochy nosnej výstuže a degradáciu spojenia medzi betónom a výstužou. Z toho dôvodu sa odporúča v niektorých prípadoch nahradiť betonársku výstuž iným materiálom, ktorý odoláva agresívnemu prostrediu. Jedným zo spôsobov ochrany je napríklad spevnenie betónových konštrukcii pomocou výstuží z kompozitných materiálov.

Výhody

 • Významne zlepšuje dlhovekosť civilných inžinierskych stavieb v agresívnom enviromentálnom prostredí.
 • Nepotrebuje žiadnu opravu alebo údržbu.
 • Odolný voči chemikáliám (nehrdzavie).
 • Pevnosť v ťahu má väčšiu ako oceľ.
 • Nízka hmotnosť produktu, len ¼ oproti hmotnosti ocele.
 • Neovplyvňuje ho magnetické pole ani rádiové frekvencie.
 • Elektricky nevodivý.
 • Tepelne nevodivý.

Použitie

 • Vystuženie betónu v prostredí citlivom na koróziu, na chemické napadnutie, ionizáciu ... ale aj v bežnom prostredí, kde sú použité bežné oceľové prúty.
 • Ako spevnenie betónu s tenkou vrstvou alebo spevnenie prefabrikátov.
 • Vystuženie betónu, kde nie je možné použiť železné prúty z dôvodu elektromagnetickej indukcie.
 • Vystuženie tunelov, mostov, základov, múrov, stĺpov a iných betónových konštrukcií v kontakte s vodou.
 • Nevodivé podlahy v elektrárňach alebo stavbách s vysokým napätím.
 • Miestnosti s citlivými prístrojmi v nemocnici.
 • Budovy na kalibráciu elektronických prístrojov. (nemagnetický materiál)
 • Vojenské budovy, kde je potrebné aby neboli zamerané radarom.
 • Telekomunikačné budovy. (neovplyvňuje rádiové vlny)
 • Vystuženie v tuneloch, kde sú potrebné dodatočné vrty bez poškodenia vŕtacích zariadení (soft-eye aplikácie)
 • Chemické fabriky a stavby s agresívnym prostredím.
 • Vystuženie, sanácia a oprava skarbonizovaného betónu na balkónoch.
 • Vystuženie prefabrikátov rôzneho druhu.
 • Podlaha trafostaníc, elektrických stĺpov, elektrární. (nevedie elektrický prúd)
 • Mnoho iných aplikácií a možností... 
Technické parametre
 
Mechanické vlastnosti výstužového prútu ASLAN 100      (Príkladom je prút o priemere 16 mm)
Test
ASTM Metóda
Hodnoty
Charakteristická súdržnosť pri vytrhávaní– (pull out test)
Penn State metóda
11,6 MPa
Charakteristická pevnosť v ťahu
D3916/D638
655 MPa
Charakteristická pevnosť v strihu
D2344
140 MPa
Modul pružnosti v ťahu (E – modul)
D3916/D638
40800 MPa
Tvrdosť BARCOL
D2583
60
Dielektrická pevnosť
D149
14,4 kV/mm
Dielektrickákonštanta
D150
5,4 Hz
Odolnosť proti el. oblúkovému výboju
D495
165 sekúnd
Obsah sklenených vlákien
D2584
75%
Hustota – merná hmotnosť
D792
1995 kg/m³
Absorpcia vody
D570
0,05%
Koeficient teplotnej rozťažnosti:
 
 
- Priečne
D696
21-23 x 10-6/°C
- Pozdĺžne
D696
6-10 x 10-6/°C
 
Vlastnosti výstužového prútu ASLAN 100     
Priemer prútu v 1/8 palca (označenie USA)
Menovitý priemer prútu
(mm)
Výrobný
priemer prúta (mm)
Plocha prierezu (mm²)
Maximálna
ťahová sila
(kN)
Pevnosť v ťahu
(MPa)
Modul pručnosti (GPa)
#2
6
6,35
31,67
26,2
830
40,8
#3
10
9,53
71,26
54
760
40,8
#4
13
12,70
126,68
87,3
690
40,8
#5
16
15,88
197,93
130
655
40,8
#6
19
19,05
285,02
177
620
40,8
#7
22
22,23
387,95
227
585
40,8
#8
25
25,40
506,71
279
550
40,8
#9
29
28,58
641,30
332
520
40,8
#10
32
31,75
791,73
382
480
40,8
 
Typy
Výstužové tyče zo sklenených vlákien sú dostupné v dĺžkach 3 metre v priemeroch 6, 8, ,10, 13, 16, 20, 25, 29 a 32 mm. Sklenené roxory Aslan 100 GFRP sa nedajú ohýbať na stavbe a preto sa ohyby vyrábajú vo fabrike a dajú sa objednať vo všetkých rozmeroch.
 
Sklenené roxory Aslan 100 GFRP sa nedajú ohýbať na stavbe a preto sa ohyby vyrábajú vo fabrike a dajú sa objednať vo všetkých rozmeroch.
 
Uskladnenie
Výstužové tyče zo sklenených vlákien by nemali byť skladov
 
Bomart s.r.o. je výhradný zástupca Americkej spoločnosti Hughes Brothers, Inc. na Slovensku. http://www.hughesbros.com/